Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
LOVVERK
E-sigaretter omfattes av
tobakksskadelovens bestemmelser
om tobakkssurrogater og tobakkimitasjoner.
Da gjelder begrensninger i form av
reklameforbud, forbud mot synlig
oppstilling på salgssted, forbud mot
gratis utdeling og aldersgrense på 18 år.
KONTAKTINFO
eSigaretten
26 Warwick Road
Failsworth
Manchester M35 0QQ
England
Arbeidstid: 08.00 - 16.30
Telefon: 00441616812309
Epost: stephen@el-smoking.co.uk
Esigaretten Logo

Lysegrå linje
Butikken

Lysegrå linje

Lysegrå linje